José Dijkstra deelt Zielisme 

Energy for life

Begeleiding gericht op oorsprongeluckheid 

Binnen mijn werk richt ik mij op de oorsprongeluckheid (oorspronkelijkheid) en het talent. Als iemand niet zijn of haar oorsprongeluckheid en of talent leeft dan is er, vanuit mijn kijken, geen optimale balans in de vijf lichamen. Ook zou het kunnen zijn dat je wel je talent leeft, maar toe bent aan groei. De vijf lichamen;

  1. Mentale lichaam 
  2. Fysieke lichaam
  3. Emotionele lichaam
  4. Spirituele lichaam
  5. Seksuele lichaam/levensenergie bron

Met alles wat je doet in je leven zijn deze vijf lichamen vertegenwoordigd. Als een jongleur die alle bordjes draaiende houdt... 

Het is een ervaring en overtuiging van mij, dat als deze 'lichamen' met elkaar in balans zijn, je je vol kracht en levensenergie voelt. Het is dan mogelijk om bewust met twee voeten over de aarde te lopen. Hier en nu te zijn met wat er echt, feitelijk voor jouw, is. Je keuzes vanuit helderheid te kunnen nemen van goed naar beter én... Goed voor jou en iedereen. 

Het begeleiden gaat in cyclus-trajectvorm. Het is een traject met begeleiding op maat. Er is immers maar één zoals jij. Aan de hand van jouw vraagstelling bepalen we samen de duur van de cyclus. Onder het kopje Cyclus-trajecten vind je verschillende mogeluckheden en prijzen.

Het ondersteunen van coaches, trainers en therapeuten is regelmatig een traject geweest.  

Mijn kwaliteiten zijn:

  1. Zichtbaar maken waar onzichtbaar stagnatie is. 
  2. Aanzetten om te bewegen van goed naar beter.
  3. Laten zien wat er is en verbindingen leggen om kwaliteiten krachtiger zichtbaar te laten worden. 
  4. "Werken" vanuit blijdschap en lichtheid. (Effectief/efficient) Dansen en spelen van het leven. 


Mocht een bepaald specialisme me beter lijken dan zal ik zeker mijn beste doen een passende doorverwijzing aan te bieden. En zeker blijft ieder zelf verantwoordelijk voor elke keuze. 

Wat je zaait oogst je,

Wat je oogst deel je ,

Wat je deelt ben je.