José Dijkstra deelt Zielisme 

Energy for life

Voor scholen en onderwijsinstellingen

Voor scholen zijn verschillende programma's en mogelijk. 

Masterclass, training, informatiebijeenkomsten, coaching individueel, leerlingen hulp, team callibratie.

Als leerkracht basisonderwijs begon ik in 1998. In 2011 diende ik mijn ontslag in omdat ik niet achter het bestaande systeem kon staan. Ik wist dat ik op dat moment vanuit het systeem zelf geen verandering kon creëren door mijn eigen verzet. Het verzet van toen is weg. Door mijn studie en onderzoek van afgelopen jaren kan ik nu wel een meerwaarde zijn binnen bestaande onderwijssystemen. Het systeem is. Met elkaar is het de bedoeling dat we van goed naar beter bewegen. Een leuke uitdaging om voor de nieuwe generatie de meest optimale situatie met elkaar vorm te geven. 

Leerlingen van deze tijd kijken anders naar het leven. Het is de nieuwe generatie. Zij komen hier nu de vernieuwing van de toekomst brengen. Als volwassenen mogen we oprecht nieuwsgierig zijn, hoe we deze jongeren optimaal kunnen ondersteunen, om samen een vloeiende doorstroom te creëren richting de toekomst. We hebben hierin allemaal een taak. 

Alles is in een constante stroom van ontwikkeling. Ik kan de brug zijn tussen leerlingen, leerkrachten en ouders. Mijn luisteren en kennis bied ik aan.  Om zo samen met alle betrokkenen en instanties een up-liftende vibe te geven aan het bestaande. In overleg met de betreffende instantie stemmen we vraag en aanbod op elkaar af.  

Het is een samenwerking tussen alle partijen. Startend in het nu, met als doel; van goed naar beter. 

Masterclasses, trainingen of informatiebijeenkomsten bied ik aan. Thema's zijn afgestemd op de deelnemer (expertise) en gericht op de doelgroep. 

Mogelijke thema’s: algehele gezondheid en welzijn, opvoeding, gebruik van middelen, verslavingen, voeding, aan autistisch verwante stoornissen, depressie, misbruik en begrenzing, communicatie, opvoeding, systemen en patronen.  

Graag ga ik in gesprek om samen tot een nul-meting te komen om zo een aanvulling te zijn op alles wat er al is. 

Kortom weer: Van Goed naar Beter