José Dijkstra deelt Zielisme  

De kortste weg naar de goal in Zijn, Vertrouwen en Delen

De kortste weg naar de goal 3.0 In opvoeding en ondersteuning. 

Masterclass trainingen voor ouders, leerkrachten en instanties.

Alles is in een constante stroom van ontwikkeling. Wij, als mensen en zo ook het systeem waarin we leven. Opvoeding en onderwijs zijn een essentiële factor. Het gezin als hoeksteen van de samenleving is een oude kreet. Vanuit mijn kijken en ervaren Zooo waar! Hoe bouwen we met elkaar het fundament van de nieuwe generatie stevig, zodat ook zij en wij met elkaar, van goed naar beter blijven bewegen? Een leuke uitdaging om samen mee aan de slag te gaan.  Of kan ik beter schrijven: Een leuke uitnodiging....

Jongeren van deze tijd kijken anders naar het leven. Het is de nieuwe generatie. Zij komen hier nu de vernieuwing van de toekomst brengen. Als volwassenen mogen we oprecht nieuwsgierig zijn, hoe we deze jongeren optimaal kunnen ondersteunen, om samen een vloeiende doorstroom te creëren richting de toekomst. We hebben hierin allemaal een taak en zijn allen een voorbeeld. 

Ik deel mijn visie van de kortste weg naar de goal 3.0 vanuit verschillende thema's. Daarnaast wordt iedere betrokkene uitgenodigd actief mee te doen tijdens de oefeningen en interacties. Zo verlaat een ieder met verrijkende ervaringen de training, om deze in het dageluckse bestaan uit te kunnen voeren of herkennen. Na herkenning kunnen we, als mens,  iets veranderen ter verbetering. 

Mijn luisteren en kennis bied ik aan, om zo samen met alle betrokkenen een up-liftende vibe te geven aan het bestaande.  

Het is een samenwerking tussen alle partijen (=3.0). Startend in het nu, met als doel; een stevig fundament om een Van goed naar beter  te creëren. 

Voorbeelden: De kortste weg naar de goal 3.0

  • De kortste weg naar de goal 3.0 algemeen 
  • De kortste weg naar de goal 3.0 in opvoeding
  • De kortste weg naar de goal 3.0 in opvoeden binnen verschillende gezinsvormen. (José Dijkstra en Maaike Bol)
  • De kortste weg naar de goal 3.0 en het gebruik van middelen in deze tijd. (drugs, voeding, geld, sport, werk)
  • De kortste weg naar de goal 3.0  in seksualiteit en begrenzing.