José Dijkstra deelt Zielisme  

De kortste weg naar de goal in Zijn, Vertrouwen en Delen

 Zielisme  

De kortste weg naar de goal 

in

 Zijn, Vertrouwen en Delen 

Welkom...

Deze site is voor diegene die leiderschap willen verbeteren of innemen binnen werk of gezin. Dmv loopbaanondersteuning++(je totaalplaatje leven) neem ik je mee in jouw kortste weg naar de goal. Daarnaast zijn er voor bedrijven, ouders en onderwijsinstellingen masterclass trainingen. Van goed naar beter is de spreuk die mij past. Alles is, en ook goed. Hoe kan het nog beter?  

De kortste weg naar de goal

De kortste weg naar de goal is het product dat ontstaan is. Een tool die aangeboden wordt om eigen zielisme te leven. Waarmee jij je plek in kunt nemen, vanuit (vergroot) gewaarzijn en bewustzijn, hier en nu. Vanuit de balans leef je ten volste je energie.  

De basis waaruit alles vertrekt is weer te geven in drie woorden: 

Zijn, Vertrouwen, Delen

Ben jij bewust hoe groot jouw vertrouwen is en hoe jij de wereld beleeft? Hoeveel kleur jouw wereld heeft? Als mensen hebben we eindeloos groeipotentieel om het leven vanuit rijkheid te ervaren.

"Wat Rijkheid is voor mij?" Alle ervaringen meenemend in mijn rugzak zonder (emotionele) belasting.  Het vertrouwen hebben, wetend dat we altijd in elke situatie de beste keuze maken. Handelend naar de informatie in dat moment. Wetend ook dat elk moment "rijker" maakt op welke wijze dan ook.

Alles is, 

leuk of niet leuk

Ik maak er altijd het beste van...

Het leven te spelen en te delen vanuit balans.     

Door het delen van mijn kennis en zijn tijdens sessies of trainingen, vertrouw ik erop dat anderen ook de mogelijkheid krijgen, eigen oorspronkeluckheid meer te ervaren. Door te observeren, luisteren en voelen in het spel van contact en verbinding, maken we de nog onzichtbare delen van potentieel zichtbaar. Zodat een ieder (nog meer) de hoofdrolspeler is in de persoonlucke film.  

Zielisme 

Zielisme is alles wat goed is voor jou en iedereen.

Zielisme heeft voor iedereen een eigen betekenis. Zielisme is wat ik, en velen al met mij,  leef en deel. Het is het overkoepelende woord, een stroming wellicht, dat voor mij de vorm of manier van leven weergeeft. Zielistisch leven... Het volgen van de boodschap van binnenuit naar buiten. Van onzichtbaar naar zichtbaar. Kloppend en passend in de situatie, gebruikmakend van de informatie van buitenaf naar binnen. De boodschappen van mijn ziel (zijn of wezen) te leren verstaan.  Als een ieder eigen zielisme leeft, leef je waar je goed in bent en waarvoor je gekomen bent. Zo ervaar je jezelf content op de plaats waar je in het moment bent. 

Ik weet de weg en neem je graag mee...

Onderin de hoek van Drenthe ben ik te vinden in Dalen. Via telefoon en media zijn contact en sessies mogelijk. Op een eigen gekozen locatie kan ook, of live in Dalen. Dalen is een fijne rustige omgeving. Het is vanuit andere delen van Nederland goed bereikbaar. De weg er naar toe zou een proces kunnen zijn om bij jezelf te komen. De weg terug om de verrijking te laten In-Dalen. ;-) 

Zijn, Vertrouwen, Delen

Zijn is luisteren naar jouw gevoel, handelen naar jouw informatie en ervaren wat klopt en groeit.

Vertrouwen is jouw onzichtbare straal, zichtbaar gedeeld voor ons allen.

Gedeeld alles, is de groei van samen 1 onzichtbaar, naar zichtbaar samen 1.

(JahFlower)

Loopbaanondersteuning ++